جرف پ در فرهنگ لغات استان  البرز

پابند = وسیلهء بستن پا
پاپری = نوعی مرغ یا کبوتر
پاپوش = توطیه
پاپیچک = فنی در کشتی
پاتنین = سینی چوبی بزرگ
پاتودار = نام یک کوه
پاتوق = محل قرارمدار
پاتوه = نوعی برچیدن ساق پا
پاچه = ساق پا
پاچین = نوعی لباس
پاخ پاخی = کلاه لبه دار
پادرگاه = مدخل ورودی
پادرمیانی = واسطه شدن
پارس = نوعی وسیله نجاری
پافلک = باد کرده
پاکش = نوعی نان
پالفه = ظرف گلی بزرگ
پالن گنه = نوعی سبد
پامیشک = نوعی گیاه خوراکی
پترون = داغ داغ
پتی = لخت
پچ پچ = نجوا
پخت = پهن
پخمه = تنبل
پرپرک = پرپر شده
پرپوش = ریز ریز
پرتو = پرتاب
پرزگه = جرقهء آتش
پرگیرک = عظیمیه
پرمال = اصطلاحی در خرمن
پرمیان = اصطلاحی در خرمن
پرنیجن = الک
پروار = چاق
پروش = ذره
پروش پروش = ریز ریز
پر هامیگیت = پرواز میکرد
پریت پریت = ریز ریز
پزقل = طاول
پسا پسا = عقب عقب
پس او = آبگوشت نیم خورده
پس پرین صبا = پریروز
پستک = نوعی لباس
پستو = انباری
پس صبا = پس فردا
پسله = پنهانی
پسنک = سنجد
پسینه = پستو
پشت مازو = فیله
پشته = کرت
پشمول = پشمالو
پشمه = آماس، باد کرده
پک = پتک
پلاس = فرش
پل پل = برق برق
پلته = فتیله
پلق = جوش
پلق پلق = قل قل
پلم = مهر
پنبه جارک = مزرعهء پنبه
پنتی = کثیف، نکبتی
پنجول = پنجه
پندار = خیال
پنداری = انگاری
پنیرک = گیاهی خوراکی
پوت = بی مغز، تو خالی
پورکان = نام یک روستا
پوزار = کفش
پوستک = فرشی از پوست

پوستین = لباسی از پوست
پوش = خاشاک
پوشنگ = نوعی گیاه
پوف = فوت
پوف پوفکی = لق، نااستوار
پوک = سست و توخالی
پول = پل
پل = سرخی، قرمز
پول شاه = پل قدیمی کرج
پولک = پل کوچک، منجوق
پونه = نوعی گیاه
پیاز اوو = اشکنه
پیازک = پیاز کوهی
پیالیک = پیالهء کوچک
پی پوش = نوعی گیاه
پیت = ظرف حلبی
پی جوق = کنارهء جوب
پیچک = نوعی گیاه
پی دره (دره پی) = کنارهء دره
پیرار سال = دو سال پیش
پیرزا = بچه ای که از زن پیر متولد شود
پیرهن کش = لباس تریکو
پی زور = کلش گندم یا برنج
پی سر = واگذاشتن
پی سو = به دنبال
پیش پیرار سال = سه سال پیش
پیش پیشک = بید مشک
پیش دو = نوعی اسلحه
پیشواز = استقبال
پیلک = گوسفند بدون شاخ
پیله = پیلهء کرم ابریشم
پینه = وصله
پینه دوز = کفاش

دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی